22. maj 2017

Kreative Kulturer

Vi arbejder ud fra LEGO Fondens rapport “Cultures of Creativity – Nurturing creative mindsets across cultures“, som beskriver hvordan kreative kulturer har brug for folk der er opfindsomme, og som kan generere nye ideer. Og hvordan opfindsomme folk har brug for kreative kulturer til at understøtte ideerne og som gør det muligt at føre dem ud i livet.

De interessefællesskaber som opstår omkring en bevægelse, er essentielle for at udvikle en kultur. Det er her man løfter den private opfindsomhed til en større sag, og herfra man bliver i stand til at række ud til et publikum eller et marked der efterspørger opfindsomhed, innovation og entrepreneurship.

 

Playing + Making + Sharing = Creative Thinking

Rapporten opstiller tre vigtige forudsætninger for kreativ tænkning: Playing, Making og Sharing.

Playing handler om at undersøge identiteter, traditioner, og roller ved at prøve, fejle og prøve igen og igen.

Making handler om de faciliteter man befinder sig i, de materialer eller medier man har til rådighed for at skabe, designe, forme eller producere et produkt, en service eller et koncept.

Sharing handler om de aktiviteter, de relationer og den praksis man udøver for at involvere omverdenen i det man har skabt, og om at forstå omverdenens behov.

Så for at blive kreativ tænkende, må man have mulighed for at skabe ting, i et gunstigt miljø og med engagerende materialer der matcher sin alder.

For både at kunne udvikle og fastholde den kreative tænkning, skal den omgivende kultur både være understøttende fra ledelse, rollemodeller og jævnaldrene.